Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werkgevers in tijdnood door wetswijziging pensioen

woensdag 12 november 2014

In een persbericht luidt het Registerpensioenadviseurs (RPA) de noodklok over de aanpassing van pensioenregelingen per 1 januari 2015. Het bestuur vreest dat er niet genoeg tijd is om verzekerden te informeren over de gevolgen van de aanpassingen van hun pensioen.

RPA
RPA is de beroepsorganisatie voor de onafhankelijk pensioenadviseurs. Bij het RPA zijn onafhankelijke pensioenadviseurs ingeschreven. Zij vormen een uniforme beroepsgroep met gemeenschappelijke gedragsregels, integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid. 

Pensioen ondergebracht bij verzekeraar
Volgens het RPA komen de circa 40.000 bedrijven die het pensioen van hun werknemers hebben ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij in tijdnood. Per 1 januari moeten fiscale wetswijzigingen worden doorgevoerd waardoor werknemers een lager pensioen opbouwen. Werknemers zullen echter eerst met de wijziging moeten instemmen. De werkgever zal hen gedegen over de gevolgen dienen te informeren om te voorkomen dat de werknemers zich achteraf op dwaling kunnen beroepen. Werkgevers zijn op hun beurt weer afhankelijk van de informatie die de pensioenadviseur hem verstrekt. Als de werknemer later stelt onvoldoende informatie of te weinig tijd te hebben gehad, loopt de werkgever een aanzienlijk risico op een latere pensioenclaim.

Grote gevolgen niet tijdige wijziging regeling
De wetswijzigingen zijn pas in mei van dit jaar parlementair afgerond en de wettelijke maatregelen waarmee eventuele compensaties kunnen worden gegeven zijn nog niet eens ingevoerd. Verzekeraars hebben tijd nodig om de maatregelen door te voeren en kunnen nu pas offertes uitbrengen voor aanpassingen. Als de wijzigingen echter niet per 1 januari zijn doorgevoerd, wordt de totale waarde van de in het verleden opgebouwde pensioenwaarde ineens progressief belast, plus een revisierente van 20%. Dit kan maximaal leiden tot een heffing van 72%. Afhankelijk van hoeveel pensioen in het verleden is opgebouwd kan de werkgever zelfs voor een modale werknemer al een heffing van tienduizenden euro’s of meer krijgen. Werkgevers worden door de tijdsdruk gedwongen de voorstellen van verzekeraars nu zeer snel te accepteren en wijzigingen door te voeren. Er is geen tijd voor een goed overleg over de consequenties met de werknemer.

Meer tijd nodig
De RPA doet daarom een dringende oproep aan de overheid om werkgevers en verzekeraars meer tijd te geven voor het doorvoeren van fiscale aanpassingen. In de praktijk worden al veel problemen gesignaleerd. De angst bestaat daarom dat werkgevers in een spagaat belanden. Als hij namelijk niet voor 1 januari aanstaande handelt, krijgt hij een zware fiscale claim. Als hij wel handelt en later blijkt dat hij werknemers onvoldoende heeft geïnformeerd, kan hij een pensioenclaim van een werknemer krijgen.

Bron: KOSTER verzekeringen, 12 november 2014