Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

AOW-partnertoeslag vervalt per 1 april 2015

donderdag 20 november 2014

De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor AOW'ers met een jongere partner die nog geen AOW heeft. De partner mag dan niet te veel verdienen. Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. Krijgt u op die dag of later voor het eerst AOW? Dan ontvangt u geen toeslag voor een jongere partner.

Hoogte partnertoeslag
U en uw partner moeten voldoen aan voorwaarden om partnertoeslag te kunnen krijgen. Uw partner mag bijvoorbeeld niet te veel verdienen. De is maximaal € 734,41 bruto per maand. De hoogte hangt af van het inkomen van uw partner en uw gezamenlijk inkomen. Is uw gezamenlijk inkomen (inclusief uw eigen AOW) meer dan € 2.599,21 per maand? Dan gaat er nog maximaal 10% van de toeslag af.

Partnertoeslag vervalt in 2015
Na 1 januari 2015 zal geen nieuw recht op partnertoeslag AOW meer ontstaan. Hierop geldt 1 uitzondering. Mensen die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd pas na 1 januari 2015 AOW-gerechtigd worden, hebben nog wel recht op de toeslag. Wel moeten zij op dat moment ook voldoen aan de overige voorwaarden. Het gaat hier om mensen die in november en december 2014 65 jaar worden. Mensen die al een toeslag ontvingen voor 1 januari 2015 behouden die uiteraard zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Inkomen na afschaffing partnertoeslag
Bereikt u straks de ? Door de afschaffing van de partnertoeslag is uw gezamenlijk inkomen misschien lager dan waar u op rekende. U mist per maand maximaal € 734,41 bruto. Het totale bedrag hangt af van het moment waarop uw partner AOW krijgt.

Bron: Rijksoverheid, 20 november 2014