Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wat is RI&E en wat betekent het voor uw bedrijf?

woensdag 26 november 2014

RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moeten werkgevers een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

De onderdelen van een RI&E

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft op de website van Steunpunt RI&E meer informatie, zoals de onderdelen waaruit een RI&E moet bestaan:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • De evaluatie van de risico's die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico's.
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.