Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Tips om schade aan bedrijfsgebouwen te voorkomen

donderdag 4 december 2014

De periode van de koude en natte wintermaanden is de periode waarin u extra kans op schade aan uw bedrijfsgebouw loopt. Gelukkig kan schade eenvoudig voorkomen of beperkt worden. Daarom wijzen wij u hierbij op enkele handige tips.

Hoe voorkomt u lekkage en waterschade?
In Nederland regent het regelmatig, en vaak ook behoorlijk hard. En in de winter is er kans op sneeuw. Dat kan ertoe leiden dat water binnenkomt via het dak of overlopende dakgoten. U kunt veel overlast voorkomen door het dak, de goten en afvoeren van tijd tot tijd te inspecteren, zeker bij platte daken. Ook is het bij platte daken van belang dat de constructie goed is en dat er voldoende overstorten zijn voor het geval de afvoeren de hoeveelheid water niet aankunnen. Als er sprake is van onvoldoende (capaciteit van) overstorten dan is er vaak sprake van een constructiefout, wat gevolgen kan hebben voor de polisdekking. Bij lekkage kan schade beperkt worden door goederen minimaal 10 cm boven de grond te plaatsen, op vlonders.

  • Tip: laat het dak, de goten en afvoeren regelmatig inspecteren, zeker bij een plat dak.
  • Tip: plaats stalen boldraadroosters om verstopping van de regenpijpen te voorkomen.
  • Tip: plaats goederen minimaal 10 cm boven de grond, met behulp van vlonders.
  • Tip: probeer bij zware of langdurige sneeuwval uw daken en dakgoten zo veel mogelijk sneeuwvrij te houden.

Hoe voorkomt u stormschade?
Een storm kan voor veel schade zorgen. Gelukkig kunt u met goed onderhoud problemen voorkomen. Niet alleen wat uw gebouwen betreft; ook een ‘zieke’ of slecht onderhouden boom kan veel schade veroorzaken als die omwaait. Na afloop van de storm is het altijd raadzaam om uw bedrijfsgebouw te inspecteren. Is er schade, geef dit dan door aan uw verzekeringsadviseur. Snel herstel zorgt ervoor dat gevolgschade, bijvoorbeeld door lekkend water, voorkomen wordt.

  • Tip: laat het gebouw regelmatig inspecteren en zorg voor goed onderhoud.
  • Tip: als uw dak beschadigd raakt, is het belangrijk snel te reageren. Plaats een afdekzeil of leg weggewaaide dakpannen terug.

Hoe voorkomt u vorstschade?
Als het langere tijd vriest, kunnen vooral oudere gebouwen schade oplopen. Grote verschillen in temperatuur kunnen bijvoorbeeld scheuren of barsten veroorzaken, doordat het vocht dat in de muren zit uitzet en inkrimpt. Als de voegen beschadigd raken bestaat zelfs het gevaar dat een pand instort. Als u de gevels laat impregneren, geeft u vocht geen kans. Het kan dan niet meer naar binnen, maar de muur blijft nog wel naar buiten toe ‘ademen’.

  • Tip: vraag een expert om uw pand en de gevels te inspecteren.
  • Tip: laat uw buitenmuren impregneren.

Hoe voorkomt u brand?
Gebruikt u in de winterperiode extra verwarmingsapparaten? Zorg er dan altijd voor dat die zich ver genoeg bevinden van alle brandbare materialen, zoals gordijnen of papier. Als de afstand te klein is, kan stralingswarmte leiden tot brand. En natuurlijk is het ook van belang de apparaten zo te plaatsen dat niemand ze kan omstoten.

Bron: De Goudse, 1 december 2014