Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

(Stoppen met) roken

dinsdag 9 december 2014

De premie van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) hangt onder andere af van of u wel of niet rookt. Rokers hebben bijvoorbeeld meer kans op hart- en vaatziekten dan niet-rokers. Daarom dook verzekeraar Reaal in statistieken van trimbos.nl en CBS Staline over rookgedrag in Nederland.

Uit onderzoek blijkt dat 27,9 % van de Nederlanders tussen 30 en 40 jaar rookt. 65% van alle rokers heeft ooit een serieuze stoppoging gedaan. Een stoppoging wil zeggen dat de roker het 24 uur of langer volhield om niet te roken. Van alle rokers is 81% van plan in de toekomst te stoppen. Rokende vrouwen zijn vaker van plan in de toekomst te stoppen met roken (85%) dan mannen (77%). Van de mensen die niet roken zegt 86% dat hij of zij gelukkig is. Bij rokers is dat 80%. Over de tevredenheid met hun leven zegt 87% van de niet-rokers tevreden te zijn met hun leven. Bij rokers is dat 74% .

Bron: Reaal, 8 december 2014