Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wetsvoorstel inperking vrije artsenkeuze verworpen

woensdag 17 december 2014

De door het kabinet beoogde inperking van de vrije artsenkeuze is niet door de Eerste Kamer gekomen. De Kamer heeft het voorstel met 33 stemmen voor en 38 stemmen tegen verworpen.

Met de door minister Schippers (VVD) van VWS beoogde wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet zou voor Nederlandse burgers het recht vervallen zijn om een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen. Volgens velen een aantasting van een fundamenteel recht. Het ministerie redeneert dat de zorgpremie omlaag kan als verzekerden naar een behandelaar moeten waar hun zorgverzekeraar afspraken mee heeft. Het plan kwam niet door de Kamer omdat drie senatoren van de PvdA onverwacht tegenstemden.

Zorgverzekeraars Nederland stelt dat door het niet doorgaan van het wetsvoorstel de zorgverzekeraars een belangrijk instrument wordt onthouden om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Bron: VVPonline.nl, 16 december 2014