Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Fiscale eindejaarstips 2014

donderdag 18 december 2014

Maakt u gebruik van de fiscale mogelijkheden die u heeft? Door wijzigende regels kan het bijvoorbeeld voordelig voor u zijn om dit jaar nog extra te sparen voor een aanvullend pensioen. In dit artikel geven wij 3 tips van het Financieel Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden.

Lijfrente
Als u wilt sparen voor een aanvullend pensioen door middel van een lijfrenteverzekering dan vorm uw inleg een aftrekpost in box 1. De fiscaal maximaal toegestane inleg daalt per 1 januari 2015 van 15,5% naar 13,8% van uw inkomen. Inkomen dat hoger ligt dan € 100.000 wordt vanaf 2015 buiten beschouwing gelaten. Het kan slim zijn de aftrekruimte nog dit jaar te benutten. Fiscaal geniet u mogelijk dubbel voordeel. Een aftrekpost in box 1 en verlaging van het vermogen in box 3.

Sparen in de onderneming
Bent u ondernemer? Dan kunt u voor uw oudedag sparen door middel van de oudedagsreserve. Het bedrag dat u toevoegt aan de oudedagsreserve is een aftrekpost waardoor de belastbare winst daalt. Op 1 januari 2015 wordt de oudedagsreserve versoberd. In 2014 bedraag het opbouwpercentage 10,9% van de winst; de toevoeging bedraagt maximaal € 9.542. In 2015 zakt het opbouwpercentage naar 9,8% van de winst; de toevoeging bedraagt maximaal € 8.640.

Levensloop in 2015 opnemen
Heeft u nog spaartegoed op uw levensloopregeling? Als u het volledige tegoed in 2015 in één keer opneemt kan dat fiscaal voordeel opleveren. U betaalt belasting over 80% van het tegoed op 31 december 2013.

Bron: Nationale-Nederlanden, 28 november 2014