Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioen mag straks langer belegd worden

maandag 22 december 2014

Staatssecretaris Kleinsma heeft een voorstel ingediend dat het vanaf 2016 voor deelnemers aan een premieovereenkomst mogelijk maakt door te beleggen in de uitkeringsfase. Daarmee wordt één van de belangrijkste nadelen van premiepensioen weggenomen: namelijk de grote afhankelijkheid van de rentestand op het moment van pensionering. Het kabinet streeft naar aanpassing van de wetgeving per 1 januari 2016.

Het huidige wettelijke kader vormt een hindernis om tot een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers in premieovereenkomsten te komen. De hoogte van de pensioenuitkering is onder de huidige regelgeving sterk afhankelijk van de rentestand op één moment en er gaat in het huidige kader rendementspotentieel verloren, omdat het beleggingsrisico uiterlijk op de pensioendatum volledig afgebouwd moet zijn. Als langer doorbelegd zou kunnen worden, kan een hogere pensioenuitkering worden gerealiseerd.

Een grote meerderheid van deelnemers neemt op dit moment deel in een pensioenovereenkomst waarbij een uitkering is toegezegd, vooral in de vorm van een middelloon toezegging. In 2014 zijn dat zo'n 5 miljoen deelnemers (het gaat voornamelijk om deelname aan pensioenfondsen). Een kleinere groep neemt deel in een premieovereenkomst, ongeveer 470.000 deelnemers in 2014. Dit aantal neemt de laatste jaren echter wel snel toe. In 2013 namen nog ongeveer 330.000 mensen hieraan deel.

Bron: AMweb.nl, 22 december 2014