Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Informatie voor werkgevers over ontslag

vrijdag 2 januari 2015

Rechtsbijstandverzekeraar DAS geeft in een tips aan werkgevers over ontslagprocedures. Een interessant artikel met enkele nuttige tips om slepende procedures en vervelende financiële consequenties te voorkomen. Hieronder vatten wij de belangrijkste punten samen:

Ontslag op staande voet
Is er volgens de werkgever een dringende reden voor een ontslag op staande voet? Laat u eerst goed informeren door een juridisch adviseur. Ontslag op staande voet is de meest vervelende vorm van ontslag en wordt door de rechter niet vaak gehonoreerd. Er zijn namelijk een aantal criteria waar je als werkgever aan moet voldoen.

Vermenging van ontslaggronden
Werkgevers voeren nogal eens bedrijfseconomische omstandigheden aan om het ontslag van een disfunctionerende werknemer te rechtvaardigen. Dit is niet verstandig. Haal ontslaggronden niet door elkaar.

Onvoldoende dossieropbouw
In het MKB worden punten van kritiek over het algemeen mondeling met werknemers besproken. Als de problemen groter worden, ontbreekt in zo’n geval een goed opgebouwd dossier. Een rechter zal niet snel tot ontbinding over gaan als er geen onderbouwd dossier aanwezig is.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
De reeks WWZ-maatregelen die per 1 januari 2015 ingaan, heeft een bescheiden omvang vergeleken met de verandering van het ontslagrecht die de arbeidsrechtpraktijk per 1 juli 2015 te wachten staat. Om teleurstellingen te voorkomen doet uw bedrijf er goed aan om gedegen juridisch advies in te winnen en het bedrijf klaar voor de WWZ te maken.

Bron: DAS, 24 november 2014