Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Fiscale en sociale cijfers 2015

maandag 5 januari 2015

Fiscale en sociale cijfers 2015 Zoals ieder jaar informeren wij u over de aangepaste fiscale en sociale cijfers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. Per 1 januari 2015 zijn de volgende bedragen van toepassing:

AOW-franchise

AOW-franchise ‘Witteveen 2014’:

€ 13.545,--

AOW-franchise ‘Witteveen 2015’:

€ 12.642,--

De AOW-franchise Witteveen 2014 wordt berekend door 10/7 maal de som van de zelfstandige AOW-uitkering voor een gehuwde persoon te nemen. Nieuw is de mogelijkheid om als franchise 100/75 maal de zelfstandige AOW-uitkering voor een gehuwde persoon aan te houden (Witteveen 2015).

Uitkeringen AOW

Gehuwd:

€ 9.481,32

Ongehuwd:

€ 13.866,24

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de franchisebedragen.

Uitkeringen ANW

Nabestaandenuitkering :

€ 14.658,64

Uitkering wees tot 10 jaar :

€ 4.690,80

Uitkering wees 10 tot 16 jaar :

€ 7.036,20

Uitkering wees 16 tot 21 / 27 jaar :

€ 9.381,48

De hierboven genoemde bedragen zijn bruto per jaar inclusief vakantietoeslag en exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de franchisebedragen.

Maximum WIA uitkerings- en premieloon

Maximum dagloon per jaar :

€ 51.978,15

Maximum premieloon per jaar :

€ 51.976,--


Minimumloon

Per jaar :

€ 19.463,33 *

* Dit is het minimumloon voor een werknemer van 23 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag zal per 1 juli 2015 weer wijzigen, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Bron: KOSTER verzekeringen b.v., 5 januari 2015