Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Mogelijkheden verhuur leegstaande woning

donderdag 15 januari 2015

De woningmarkt herstelt zich goed. In het vierde kwartaal van 2014 werden ruim 30% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch zullen er nog veel mensen zijn waarvan het huis al lang te koop staat. Tijdelijke verhuur is dan een optie. De voordelen van tijdelijke verhuur zijn dat een deel van de dubbele woonlasten vergoed worden en dat een bewoonde woning meestal sneller verkocht wordt dan een leegstaande woning. 

Leegstandwet
Tijdelijke verhuur is toegestaan, dit is geregeld in de Leegstandwet. De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren, mits u hiervoor een vergunning aanvraagt en verkrijgt bij de gemeente waar de woning staat en uw hypotheekverstrekker daar toestemming voor geeft. 

Huurbescherming
Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Dit betekent dat u de huur kunt opzeggen als de woning is verkocht. Wel moet de huurovereenkomst voor tenminste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.

Bron: DAS, 15 januari 2015