Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Welke cyberrisico’s loopt uw bedrijf?

dinsdag 20 januari 2015

Wanneer uw bedrijf getroffen wordt door cybercrime krijgt u te maken met veel kostenposten zoals reconstructiekosten voor bestanden en systemen en inkomstenderving (bedrijfsschade) doordat systemen en websites niet beschikbaar zijn. En wat dacht u van de financiële consequenties van datalekken? U moet dit melden aan toezichthouders, klanten en andere gedupeerden, forensisch onderzoek naar de toedracht moet uitgevoerd worden en mogelijk worden boetes opgelegd. De kans bestaat ook dat uw bedrijf aansprakelijk gesteld wordt als gevolg van e-mails of inhoud van website (onder andere auteursrecht), besmetting van data bij derden en diefstal en openbaarmaking van data.

Meldplicht Datalekken
Een voorstel voor wijziging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet moet nog behandeld worden (opmerking: dit is op 10 februari 2015 aangenomen door de Tweede Kamer), maar als dit doorgaat kan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) straks aan alle bedrijven een boete opleggen tot maximaal €450.000 voor het niet (goed) melden van een datalek. Ook vanuit de Europese Commissie wil men strengere regels opleggen. De meldplicht zal grote gevolgen hebben. Organisaties zijn immers geneigd om een datalek zo weinig mogelijk publiciteit te geven vanwege reputatie- en imagoschade. Door de meldplicht zal aan meer incidenten ruchtbaarheid moeten worden gegeven. 

Bron: KOSTER verzekeringen, 20 januari 2015