Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wijziging belastingregels levensloop in 2015

woensdag 21 januari 2015

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Mensen die meer dan € 3.000 gespaard hebben met de levensloopregeling kunne tot en met 2021 gebruikmaken van de levensloopregeling. Er geldt namelijk een overgangsregeling waardoor het levenslooptegoed bestedingsvrij kan worden opgenomen.

In 2015 geldt de regeling dat als iemand de opgebouwde waarde in 1 keer volledig opneemt, maar over 80% van het bedrag belasting betaald hoeft te worden. De 80%-regeling geldt alleen voor de waarde die is opgebouwd tot 31 december 2013. Over het bedrag dat is opgebouwd na 31 december 2013, moet wel volledig belasting betaald worden.

Bron: Reaal, 19 januari 2015