Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Fors verlies op portefeuille WIA en WGA

maandag 2 februari 2015

Een fors verlies op de WIA/WGA-portefeuille van verzekeraars werd al voorzien. Uit een analyse van DNB van de definitieve cijfers tot en met 2013 blijken de resultaten echter nog slechter dan verwacht. Het totale verlies voor de sector is opgelopen tot ruim 1,6 miljard euro.

DNB zegt vooral geschrokken te zijn van het enorme gat tussen het verwachte resultaat over 2013 en de daadwerkelijke realisatie: ruim een half miljard negatief. Een jaar geleden wees DNB de verzekeraars op "opportunisme, gebrekkige datakwaliteit en moeizame communicatie met het UWV" als de belangrijkste oorzaken voor de verlieslatende productie. Volgens de toezichthouder heeft de sector deze lessen inmiddels "voortvarend opgepakt". Verzekeraars hebben de polisvoorwaarden aangepast, premiestellingen tegen het licht gehouden en procedures opnieuw ingericht. Daarnaast hebben de maatschappijen, in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars, stappen gezet in verbetering van de communicatie met het UWV en in het verwerven van data, noodzakelijk voor een juiste risico-inschatting.

DNB houdt niet alleen in de gaten of deze maatregelen leiden tot een beter resultaat, maar kijkt ook met argus ogen naar de uitbreiding van de WIA. Vanaf 2016 vallen ook arbeidsongeschikte flexwerkers onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de werkgever. Verder kijkt DNB kritisch naar het proces van prijsvorming, met als doel het voorkomen van nieuwe grote verliezen op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Bron: VVP, 30 januari 2015