Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Stappenplan ziekmelden medewerkers

dinsdag 10 februari 2015

Voor (langdurig) ziekteverzuim heeft u als werkgever verschillende verzekeringsmogelijkheden zoals de ziekteverzuimverzekering, WGA-gatverzekering en WIA-excedentverzekering. Ook kunt u ervoor kiezen WGA-eigenrisicodrager te worden. Deze verzekeringen brengen ook verplichtingen met zich mee. Deze hebben wij voor u . Een uitgebreide toelichting vindt u in uw polisvoorwaarden, deze zijn altijd bepalend.

In dit document leest u wat u als werkgever moet doen wanneer een medewerker (langdurig) ziek is.

Bron: KOSTER verzekeringen, 10 februari 2015