Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Laagterecord diefstal personenauto’s

dinsdag 17 februari 2015

In 2014 zijn 10.712 aangiften van gestolen personenauto’s gedaan. Dat is 9% minder dan een jaar eerder. Sinds 2000 zijn niet zo weinig personenautodiefstallen gerapporteerd, meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

Het aantal lichte bedrijfswagens dat werd gestolen, daalde met 11% (naar 2.224) en het aantal diefstallen van zware vrachtwagens lag 15% lager dan in 2013 (naar 159). Ook motorfietsen werden minder gestolen. Dit aantal daalde met 11% naar 1.753.

Aanpak voertuigcriminaliteit
Volgens de AVc weerspiegelen de gegevens de betere samenwerking in de aanpak van voertuigcriminaliteit. Veel autofabrikanten hebben de nieuwste modellen weer beter beveiligd tegen diefstal. In totaal daalde het aantal aangiften van diefstal van jonge auto’s (tot en met 3 jaar oud) met 7% tot 3.261.

Registratie
De snelle registratie is ook belangrijk. Politie, RDW en verzekeraars hebben samen een Aangiftepunt Voertuigdiefstallen ingericht. Hierdoor staat een gestolen voertuig binnen een of twee uur na de telefonische melding door de eigenaar al geregistreerd in alle bestanden en kan de opsporing direct beginnen.

Terugvindpercentage
Een minder positieve trend is dat het percentage teruggevonden voertuigen lager ligt dan voorgaande jaren. In totaal vond de politie 31% van alle gestolen voertuigen terug. In 2010 was dat nog 37%. Bij de personenauto’s komen 4 op de 10 ontvreemde voertuigen weer terug bij de eigenaar, tegen ruim 5 op de 10 in 2010.

Schadelast
Het Verbond van Verzekeraars is blij met de dalende diefstalcijfers, maar wijst erop dat de schadelast niet afneemt, onder meer doordat er weinig jonge auto’s worden teruggevonden.

Bron: AMweb.nl, 16 februari 2015