Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De WIA vanaf 2016

donderdag 19 februari 2015

Er staan per 1 januari 2016 ingrijpende wijzigingen voor de deur met betrekking tot de WIA en WGA. In het vakblad InFinance publiceerde Enkwest Opleiding & Advies daarover eind 2014 een artikel waarvan wij graag twee belangrijke punten voor werkgevers uitlichten.

De Wet Werk en Zekerheid zorgt ervoor dat de WW-uitkeringsduur op termijn wordt verkort naar 24 maanden. Via een gefaseerde afbouw is dit bereikt in 2019. Deze wijziging treft ook de in de vorm van eenzelfde kortere WGA-loongerelateerde periode. Deze wijziging zorgt voor tegengestelde effecten op twee verzekeringsvormen. De WGA-gatverzekering zal sneller tot uitkering moeten komen en hiervoor zal ingaande 1 januari 2016 een nieuwe hogere premie gelden. Er is immers sprake van een (wettelijke) risicowijziging. Aan de andere kant zal de verzekering voor WGA-eigenrisicodragen minder gaan uitkeren door de kortere periode van de loongerelateerde uitkering. Dit betekent waarschijnlijk een premieverlaging.

In de (ook bekend als modernisering Ziektewet) is opgenomen dat de tweedeling tussen tussen WGA-vast en WGA-flex wordt opgeheven. Er is dan nog maar één WGA-risico. Dus ook één premie in de premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en één premie voor WGA-eigenrisicodragen. Per 1 januari 2016 is een werkgever voor het gehele WGA-risico eigenrisicodrager of de werkgever is voor het gehele WGA-risico publiek verzekerd bij het UWV en gaat een gedifferentieerde WGA-premie betalen voor dit risico.

Bron: Enkwest Opleiding & Advies, 19 februari 2015