Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioenuitkeringen en de lage rentestand

vrijdag 20 februari 2015

De rentestand in Nederland is momenteel historisch laag. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die de pensioen- en/of lijfrentepremies die zij betaald hebben, aan willen wenden om van hun oudedag te gaan genieten. In deze tijd komen deze mensen van een koude kermis thuis. Door de lage marktrente zijn de pensioenuitkeringen die aangekocht kunnen worden laag. De uitkeringen komen daardoor ook niet overeen met de uitingen op de UPO's. De rentestand op dit moment is ongeveer 1% en die rente telt voor de besteding van het geld en de omvorming van kapitaal naar periodieke uitkeringen. 

Bron: KOSTER verzekeringen, 20 februari 2015