Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Koppeling WGA-vast en WGA-flex een jaar uitgesteld

maandag 23 februari 2015

Werkgevers krijgen te maken met ingrijpende wijzigingen voor de WIA en WGA. Op 23 februari 2015 is de beslissing genomen om één van deze wijzigingen, de koppeling van de vaste en flexibele WGA-risico’s als onderdeel van de BeZaVa, een jaar op te schuiven, naar 1 januari 2017. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat met deze maatregel in op de wensen van verzekeraars, die aangeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van deze markt.

Steeds meer werkgevers kozen er de laatste jaren voor om terug te gaan naar het UWV, terwijl de keuze voor het eigenrisicodragerschap nauwelijks wordt gemaakt. Verzekeraars leden grote verliezen op de WIA- en WGA-producten, over het boekjaar 2013 liep dit uiteindelijk op tot € 1,6 mld. Omdat de premies bij de verzekeraar omhoog moesten was er volgens het Koninklijk Actuarieel Genootschap geen level playing field tussen de publieke en de private oplossing voor het WGA-ERD-stelsel.

Bron: AMweb.nl, 23 februari 2015