Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Aanpassingen pensioencommunicatie

donderdag 26 februari 2015

Op 1 januari 2015 is de pensioenwetgeving veranderd. Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen gehad voor bijna alle pensioenregelingen in Nederland. Waarschijnlijk ook voor die van u. Verder gaat waarschijnlijk halverwege dit jaar de Wet pensioencommunicatie in, deze wet heeft een behoorlijke impact op de communicatie met deelnemers aan pensioenregelingen.

Meer inzicht in pensioen voor deelnemers
In de eerste helft van 2015 bespreekt het parlement het nieuwe wetsvoorstel voor pensioencommunicatie. Het doel van de nieuwe wet is om met behulp van betere informatievoorziening het pensioenbewustzijn bij werknemers te verhogen. Het wetsvoorstel van de Wet pensioencommunicatie gaat ervan uit dat een werknemer straks antwoord moet kunnen geven op de volgende drie vragen:

  1. Hoeveel krijg ik?
  2. Is dat genoeg?
  3. Wat moet ik doen als het niet genoeg is?

Nieuwe (digitale) middelen
Om ervoor te zorgen dat een werknemer de drie vragen hierboven kan beantwoorden, worden bestaande middelen verbeterd. Dit geldt onder andere voor de website www.mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht. Daarnaast komen er nieuwe digitale middelen bij. Zo ontwikkelden de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars samen het Pensioen 1-2-3. Dit is een nieuw communicatiemiddel dat onder andere de startbrief vervangt. De startbrief is de eerste brief die een nieuwe werknemer van de pensioenuitvoerder ontvangt als hij bij een bedrijf in dienst komt.

Bron: Nationale-Nederlanden, 26 februari 2015