Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Mogelijk risicoselectie bij zorgverzekeringen

dinsdag 3 maart 2015

Zorgverzekeraars waarschuwen dat de nieuwe buffervereisten die volgend jaar ingaan slecht zijn voor de concurrentieverhoudingen op de markt. Mogelijk moeten verzekeraars daardoor meer sturen op risicoselectie.

De nieuwe Europese solvabiliteitseisen betekenen dat zorgverzekeraars meer reserves aan moeten houden. De eis gaat van 11% van de bruto schadelast naar 15% tot 17%. Maar de definitie van het begrip schadelast door De Nederlandsche Bank zorgt ervoor dat er een verschil komt tussen de reserves die verzekeraars met een meer of minder risicovol klantenbestand aan moeten houden. Dit kan betekenen dat sommige verzekeraars een meer dan twee keer zo grote buffer aan moeten houden als andere verzekeraars. De vrees is dat dit ten koste van de premie zal gaan. Door de grote onderlinge verschillen kan de concurrentie tussen verzekeraars onder druk komen te staan.

Door de nieuwe eisen wordt de prikkel tot risicoselectie groter. Jonge en gezonde mensen worden meer en meer met gerichte marketing en speciale labels binnengehaald, terwijl het ouderen en chronisch zieken moeilijker wordt gemaakt om zich in te schrijven.

Zorgverzekeraars waarschuwen de Tweede Kamer er daarom voor dat risicoselectie aantrekkelijker wordt. Voor minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de nieuwe situatie een bittere pil. Zij had in haar nieuwe zorgplan er juist een speerpunt van gemaakt om het verzekeren van risicogroepen aantrekkelijker te maken, door verzekeraars financieel extra te compenseren voor de hogere kosten.

Bron: AMweb.nl, 2 maart 2015