Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Overgangsregeling transitievergoeding

vrijdag 6 maart 2015

Met ingang van 1 juli 2015 hebben medewerkers bij ontslag recht op een wettelijke transitievergoeding. Werkgevers zijn deze vergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar heeft bestaan. Dit zorgt voor problemen in het midden en kleinbedrijf. Daarom komt er een overgangsregeling.

Transitievergoeding tijdelijke arbeidskrachten
In de horeca en de land- en tuinbouw werken werkgevers vaak met tijdelijke arbeidskrachten. Deze tijdelijke krachten worden vaak elk jaar opnieuw ingehuurd. Wanneer de duur van het tijdelijk contract langer is dan zes maanden, dan is de periode waarin niet wordt gewerkt minder dan zes maanden. Met als gevolg dat die werkgevers na het einde van zo’n tijdelijk contract misschien een transitievergoeding moet betalen. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Voor de WWZ worden opeenvolgende contracten waarvan de tussenperiode korter is dan zes maanden namelijk bij elkaar geteld. Dit betekent dat veel van deze tijdelijke arbeidskrachten, als ze na 1 juli 2015 niet meer worden ingehuurd, recht hebben op een transitievergoeding. Volgens de WWZ moet bij de bepaling van de transitievergoeding ook rekening worden gehouden met arbeidscontracten voor 1 juli 2015. Dat betekent dat werkgevers aan deze werknemers direct een hoge transitievergoeding moeten betalen.

Overgangsregeling
De regering vindt de hoge transitievergoeding voor tijdelijke werknemers in de horeca, recreatie en de land- en tuinbouw nu niet gewenst. Daarom hoeven werkgevers bij tijdelijke arbeidscontracten voor de berekening van de transitievergoeding geen rekening te houden met werkzaamheden vóór 1 juli 2012. Een werkgever hoeft ook een transitievergoeding niet direct te betalen als hij de (tijdelijke) werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan. Het derde onderdeel van de regeling is dat als een werknemer binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt dat ingaat op of na 1 juli 2015, de periode tussen 1 juli 2012 en 1 juli 2015 alleen meetelt als de periode tussen de achtereenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten korter is dan drie maanden. Hierdoor hoeft die werkgever deze werknemer pas een transitievergoeding te betalen wanneer het vaste contract twee jaar heeft bestaan.

Bron: Aegon Adfis, 26 februari 2015