Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

WIA-calculator geactualiseerd

woensdag 11 maart 2015

De Goudse heeft de handige WIA-calculator aangepast voor de bedragen die per 1 januari van 2015 van toepassing zijn. Bovendien is de rekenmodule door enkele aanpassingen nog gebruiksvriendelijker.

Het is nu ook mogelijk om het arbeidsongeschiktheidspercentage en de benutting van de restverdiencapaciteit zelf in cijfers in te vullen. Daardoor is het eenvoudiger om inzicht te krijgen in de grote gevolgen die arbeidsongeschiktheid kan hebben voor het inkomen van uw medewerkers. U ziet ook welke verzekeringen een oplossing bieden.

Waarom een WIA-calculator?
Stel, uw medewerker wordt arbeidsongeschikt. Wat wordt dan zijn inkomen? De eerste twee jaar betaalt u zijn loon (gedeeltelijk) door. Daarna valt hij in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Hoeveel gaat hij er op achteruit? Dat hangt af van zijn salaris, zijn arbeidsongeschiktheidspercentage en hoeveel hij toch nog blijft werken (de benutting van zijn restverdiencapaciteit). Met de ziet u wat langdurige arbeidsongeschiktheid financieel voor uw werknemers betekent.

Video gevolgen arbeidsongeschiktheid
De impact van arbeidsongeschiktehied verschilt van geval tot geval want de WIA is behoorlijk complex. In onderstaande film van De Goudse ziet u drie verschillende scenario's. Daarbij is rekening gehouden met de verhoging van de WIA-loongrens en het minimumloon per 1 januari 2015.

Bron: De Goudse, 3 maart 2015