Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Loslaten waardeoverdrachtstermijn

donderdag 12 maart 2015

Staatssecretaris Klijnsma stuurde op 13 februari 2015 de Kamer een ontwerpbesluit over waardeoverdracht. Het besluit zal in werking treden met ingang van 1 januari 2015. Dit om gevolgen van calculerend gedrag door het loslaten van de termijn van zes maanden te voorkomen.

Waardeoverdracht
Vanaf 8 juli 1994 geldt voor werknemers een wettelijk recht op waardeoverdracht bij wisseling van dienstverband. De werknemer heeft het recht de pensioenaanspraak bij de oude werkgever over te dragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Werkgevers en pensioenuitvoerders moeten meewerken als de werknemer om waardeoverdracht verzoekt binnen zes maanden. Vanaf 1 januari 2015 veralt die termijn van zes maanden.

Calculerend gedrag
Door het vervallen van die termijn van zes maanden krijgen werknemers langer de tijd om waardeoverdracht in gang te zetten. En kunnen zij onder meer gerealiseerde kortingsmaatregelen die sinds die baanwisseling in het verleden bij diverse pensioenfondsen hebben plaatsgevonden in de beoordeling betrekken. Dit kan positie van de andere deelnemers en daarmee de solidariteit in de regeling onder druk zetten. Daarnaast kunnen dergelijke afwegingen ertoe leiden dat “slapersbestanden” alsnog in beweging kunnen komen. Met mogelijk grote financiële gevolgen voor pensioenuitvoerders. Verder kan het wegvallen van de termijn ertoe leiden dat werkgevers te maken krijgen met ophoping van gevallen van waardeoverdracht. Als er sprake is van een bijbetalingsverplichting kan dit leiden tot forse liquiditeits- en/of continuïteitsproblemen van die werkgevers.

Ontwerpbesluit
De Staatssecretaris stelt voor het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling aan te passen. Zodat de termijn van zes maanden blijft gelden voor werknemers die vóór 1 januari 2015 zijn gaan deelnemen aan de pensioenregeling waarin hij zijn – bij vorige werkgevers - opgebouwde pensioenrechten wil inbrengen.

Voor werknemers die na 1 januari 2015 deelnemer worden geldt die zesmaandstermijn niet meer. Deze wijziging voorkomt het gevaar van calculerend gedrag en het daarmee samenhangende gevaar van het in beweging komen van slapersbestanden. Aldus de toelichting. Om het probleem van de bijbetalingsproblematiek te beperken en om te voorkomen dat dit probleem escaleert, is via dit besluit erin voorzien dat de regeling van de beperking van de bijbetalingslasten per 1 januari 2015 van toepassing zal zijn op alle werkgevers, en niet alleen op kleinere werkgevers.

Bron: Aegon Adfis, 18 februari 2015