Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Doorwerken na de AOW-leeftijd

maandag 16 maart 2015

Het wordt voor 65-plussers makkelijker door te werken op het moment dat ze het staatspensioen AOW krijgen en volgens veel cao's automatisch worden ontslagen. Voor werkgevers wordt het eenvoudiger en goedkoper om 65-plussers in dienst te houden of te nemen. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen.

Veel 65-plussers willen doorwerken na hun AOW en dat kan nu alleen als zzp'er of via een uitzendbureau. Asscher wil ze de kans geven op een normaal dienstverband, al dan niet in de vorm van een tijdelijke contract. Met zijn wet worden AOW'ers goedkoop voor werkgevers omdat de meeste werknemersverzekeringen niet gelden. Dat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer geen premies hoeft te betalen. Daardoor kunnen de werknemers ook genoegen nemen met een lager salaris; van het brutoloon gaat namelijk veel minder af. De wet regelt onder meer dat de werkgever die een 65-plusser in dienst heeft niet verplicht is hem twee jaar door te betalen als hij ziek wordt. Daarvoor gaat een maximum gelden, wat de vrees bij werkgevers voor een lange verplichte doorbetaling moet wegnemen.

Doorwerken na de AOW-leeftijd brengt schade toe aan de arbeidsmarkt. Het zorgt onder andere voor verdringing. Daarvoor waarschuwt het CNV. Het wetsvoorstel van het kabinet maakt gepensioneerde werknemers een stuk goedkoper dan andere werklozen met verdringing tot gevolg. De vakbond begrijpt dat mensen ook na hun pensioen door willen werken, maar dan wel tegen gelijk loon en onder dezelfde voorwaarden.

Bron: NU.nl. 12 maart 2015