Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Controle van uw arbeidsovereenkomsten

maandag 16 maart 2015

De Wet Werk en Zekerheid brengt in 2015 veel wijzigingen met zich mee voor het arbeidsrecht. De bedrijfsjuristen van DAS kunnen controleren of een arbeidsovereenkomst voldoet aan de nieuwe wetgeving. Zij kunnen ook een arbeidsovereenkomst voor u opstellen.
 
De inhoud van de arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden bestaan uit de primaire en secundaire voorwaarden. In de primaire voorwaarden staat onder andere welk salaris een medewerker krijgt en wat zijn vakantietoeslag is. In de secundaire voorwaarden staat onder andere of de medewerker recht heeft op een collectieve ziektekostenverzekering en of hij een auto van de zaak krijgt. Ook andere afspraken kunnen in een arbeidsovereenkomst worden vastgelegd, zoals een concurrentiebeding of de opzegtermijn.

Wijzigingen in 2015
Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid veranderen de rechten en plichten van werkgevers en medewerkers. Sinds 1 januari 2015 gelden voor tijdelijke arbeidscontracten al nieuwe regels. Zo mogen werkgevers geen proeftijd meer hanteren in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter en is ook een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in principe niet meer toegestaan. Op 1 juli 2015 verandert er nog meer. Zo veranderen de regels voor ontslagvergoedingen. 

Bron: KOSTER verzekeringen, 16 maart 2015