Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Verzuim door stress bij jonge werknemers

woensdag 18 maart 2015

Het gemiddelde verzuim is toegenomen en bedraagt 3.9% in 2014 (ten opzichte van 3,8% in 2013). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Psychisch verzuim
Verzuim met stressgerelateerde klachten is verder gestegen. In 2013 werd langdurig verzuim in 29% van de gevallen veroorzaakt door stress. Afgelopen jaar had zelfs 33% van het langdurig verzuim te maken met stress, vooral onder 25-34 jarigen. In 2013 was 43% van het langdurig verzuim in deze leeftijdscategorie stressgerelateerd, terwijl dit in 2014 bijna 50% was. ArboNed signaleert in 2014 zelfs dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder werknemers jonger dan 25 jaar, die dus nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.

Jongeren hebben last van baanonzekerheid door tijdelijke contracten, ze hebben een baan die niet voldoet aan de verwachtingen en ze hebben te maken met een toenemende zorgdruk in hun jonge gezin. De verplichtingen thuis leiden vaak tot tijdsdruk en stress.

Herken de signalen
ArboNed waarschuwt werkgevers voor deze schrikbarende stijging van dit psychisch verzuim, met de campagne Herken de signalen. Zie onderstaande video voor een voorbeeld van deze campagne. Veel psychisch verzuim is te voorkomen door vroegtijdig het gesprek met werknemers aan te gaan. Dit is van groot belang. Want als werknemers ziek worden door stress, dan zitten ze gemiddeld 180 dagen thuis.

Bron: Arboned, 18 maart 2015