Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Steeds meer zzp'ers in Nederland

woensdag 25 maart 2015

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) flink groeit in Nederland. Op dit moment zijn er 800 duizend zzp'ers, terwijl er in 1996 nog maar 330 duizend waren. Waar het aantal zelfstandigen met personeel nagenoeg gelijk blijft, is de groep zelfstandigen zonder personeel groeiende. Opvallend is dat zzp'ers veelal hoogopgeleid zijn en gemiddeld een hoger inkomen hebben dan werknemers.

Uit ander onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de zzp'ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp'ers kunnen bij arbeidsongeschiktheid niet terugvallen op de voorzieningen van een werkgever. Door de overheid is er ook nauwelijks iets geregeld als men arbeidsongeschikt raakt. De zzp'er moet zijn eigen maatregelen treffen, maar doet dit vaak niet omdat men een AOV te duur vindt, verwacht wordt niet ziek te worden of bewust besloten wordt risico te lopen.