Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wanneer ontvangt u uw AOW-uitkering?

woensdag 8 april 2015

Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met een wetsvoorstel, wordt de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld verhoogd. Wat betekent dit voor de leeftijd waarop u voor het eerst uw AOW-uitkering ontvangt?

Voorheen kreeg iedereen die recht had op een AOW-uitkering deze op de 65e verjaardag. Voor mensen die geboren zijn na 1947 is dit echter niet meer het geval. Stapsgewijs schuift de AOW-leeftijd op van 65 naar 67 jaar. Onderstaande tabel laat zien hoe deze stappen verlopen.

Schema verhoging AOW-leeftijd

Geboortedatum vanaf: Geboortedatum tot en met: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is:
  31-12-1947 2012 of eerder 65
01-01-1948 30-11-1948 2013 65 + 1 maand
01-12-1948 31-10-1949 2014 65 + 2 maanden
01-11-1949 30-09-1950 2015 65 + 3 maanden
01-10-1950 30-06-1951 2016 65 + 6 maanden
01-07-1951 31-03-1952 2017 65 + 9 maanden
01-04-1952 31-12-1952 2018 66
01-01-1953 31-08-1953 2019 66 + 4 maanden
01-09-1953 30-04-1954 2020 66 + 8 maanden
01-05-1954 31-12-1954 2021 67
01-01-1955   2022 of later Op basis van CBS prognose

Blijft het bij 67 jaar?

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat deze dus verder op zal lopen. Uit de prognose voor de levensduur die het CBS eind 2014 publiceerde, blijkt dat de AOW-leeftijd hierdoor in 2022 direct extra zal stijgen met 3 maanden. Dit kan nog veranderen, omdat de AOW-leeftijd voor 2022 pas begin 2017 zal worden vastgesteld, met de dan geldende CBS prognose. Na 2022 wordt gemiddeld elke twee tot drie jaar een extra verhoging van de AOW-leeftijd voorzien. In 2060 zou dan een AOW-leeftijd van 71,5 jaar bereikt worden.

Bron: KOSTER verzekeringen, 8 april 2015