Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Zorgverzekeraars willen lager eigen risico

woensdag 15 april 2015

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil een lager eigen risico van maximaal 650 euro in plaats van 875. Ook wil de brancheorganisatie meer transparantie in de zorgverzekeringsmarkt. De zorgverzekeraars werken aan een overzichtelijker polisaanbod, heldere polissen en transparante bemiddeling en vergelijking.

Hoewel solidariteit de basis vormt voor goede en betaalbare zorg, ziet ZN dat er een spanning zit tussen een solidair stelsel met aan de ene kant en keuzevrijheid en concurrentie aan de andere kant. De zorgverzekeraars hopen de juiste balans te vinden, om zo het zorgstelsel te versterken en hun eigen rol beter in te vullen in het belang van de verzekerden.

Basispakket
ZN pleit in het actieplan voor het behoud van een breed basispakket. Ook vinden de verzekeraars dat het verplichte eigen risico niet meer structureel moet worden verhoogd. Ze roepen de minister op het totale eigen risico (verplicht en vrijwillig bij elkaar) te beperken tot 650 euro. Het verplichte eigen risico is nu 375 euro en dit kan verhoogd worden met maximaal 500 euro.

Transparantie
Door middel van een bijsluiter moeten verzekerden op de hoogte worden gebracht van bijzondere voorwaarden van een polis. Zorgverzekeraars willen er op deze manier voor gaan zorgen dat zowel verzekerden als zorgaanbieders snel en gemakkelijk kunnen zien welke zorg voor een verzekerde gecontracteerd is. Ook pleiten ze voor een lijst met vaste bedragen voor een bezoek aan het ziekenhuis of GGZ-instelling. Zo is het voor de consument makkelijk te zien hoeveel zijn van hun eigen risico moeten betalen.

Bron: AMweb.nl, 14 april 2015