Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Onderzoek naar inkomen na pensionering

woensdag 15 april 2015

Dertig procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen. Het betreft vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen. Dat concludeert Netspar uit een eigen onderzoek.

Spaart een deel van de huishoudens te weinig voor een toereikend pensioen; een kwart van de huishoudens spaart erg veel. Wanneer we rekening houden met pensioen, spaargeld en ook de eigen woning komt twintig procent van de mensen tekort op de minimale consumptiebehoefte die zij zelf denken te hebben bij pensionering. Huishoudens met hoge inkomens hebben veel moeite om hun levensstandaard te handhaven na pensionering. Dit blijkt uit uitgebreid empirisch onderzoek op basis van anonieme individuele gegevens van pensioenfondsen, de belastingdienst en banken.

Ondanks dat dertig procent van de huishoudens een ontoereikend pensioen zal hebben, blijft de armoede onder ouderen in Nederland laag. Uit een internationale vergelijking op basis van gegevens over individueel spaargedrag blijkt dat de pensioenuitkomsten in Nederland ook in de toekomst relatief gunstig zijn ten opzichte van landen als Frankrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Relatief veel Nederlanders kunnen hun levensstandaard handhaven.

Bron: VVPonline.nl, 10 april 2015