Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Uitsluiting illegale activiteiten op opstalverzekering

maandag 20 april 2015

Verschillende verzekeraars passen de bijzondere voorwaarden aan voor de verzekeringen voor gebouwen. Illegale activiteiten kunnen ervoor zorgen dat de dekking vervalt. Vooral wanneer een bedrijfspand of woonhuis verhuurd is, heeft de verhuurder en verzekeringsnemer voor de opstalverzekering niet altijd zicht op welke activiteiten plaatsvinden in het gebouw of op het perceel. Onderstaand krijgt u een voorbeeld van bijzondere voorwaarden die een aanvulling zijn op de polisvoorwaarden van de verzekering voor zakelijke panden.

Verzekeraars vergoeden geen schade die is ontstaan:

  • door of in verband met illegale activiteiten in uw bedrijfsgebouw of op het perceel. Het is niet van belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten;
  • gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw bedrijfsgebouw of op het perceel plaatsvinden. Het is niet van belang of u hiermee bekend was en of de schade verband houdt met deze illegale activiteiten.

Onder illegale activiteiten worden alle wettelijk niet toegestane activiteiten verstaan, zoals:

  • hennepteelt, fabricage van of handel in hennepproducten, XTC-pillen, heroïne, cocaïne en andere drugs;
  • het opslaan, verhandelen of bewerken van gestolen zaken.

Bron: De Goudse, 20 april 2015