Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Problemen pensioen door lage rente

woensdag 22 april 2015

De rentestand is momenteel historisch laag. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die de pensioen- en/of lijfrentepremies die zij betaald hebben, aan willen wenden om van hun oude dag te gaan genieten. Ook pensioenuitvoerders komen echter in de problemen. Zo zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen door de gedaalde rente weer op het niveau van crisisjaar 2008.

Dekkingsgraad
Pensioenfondsen zijn vanwege hun lange termijnverplichtingen heel erg afhankelijk van de rente. De momenteel zeer lage rente, onder meer veroorzaakt door het stimuleringsbeleid van de ECB, is funest voor de financiële positie van de fondsen. De grootste pensioenfondsen (ABP, PFZW, PME en PMT) hebben nu allemaal een dekkingsgraad onder de 100%.

Beschermen pensioenrechten
Staatssecretaris Jetta Klijnsma is bereid om het gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties aan te gaan over het beschermen van pensioenrechten tegen de kunstmatig lage rente. Al ziet zij op de korte termijn weinig problemen: “Op de korte termijn zijn nauwelijks gevolgen te verwachten voor de koopkracht van pensioengerechtigden. De koopkracht wordt vooral bepaald door de mate waarin pensioenen aan de prijsontwikkeling worden aangepast, respectievelijk worden gekort.”

Bron: AMweb.nl, 20 april 2015