Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Steeds vaker hoogste vrijwillige eigen risico

donderdag 23 april 2015

Het aantal zorgverzekerden met een vrijwillig eigen risico groeit. Bovendien wordt steeds vaker het hoogste vrijwillige eigen risico gekozen. Zo hadden in 2010 ruim 300.000 verzekerden het maximale eigen risico van € 665,-. In 2015 kozen bijna 1,1 miljoen het maximale eigen risico, dat inmiddels € 875,- bedraagt.

In 2015 heeft 12% van de verzekerden een vrijwillig eigen risico, waarvan 69% het maximale eigen risico. Zowel het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico als het aantal verzekerden met het maximale eigen risico neemt al jaren toe. Deze toename gaat gelijk op met de verhoging van het verplichte eigen risico.

Van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt 50% het eigen risico vol; van de verzekerden met € 100,- vrijwillig eigen risico maakt 30% het volledige eigen risico vol; bij de verzekerden met het maximale eigen risico is dit bijna 10%. De cijfers zijn afkomstig van Vektis, het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars.

Bron: InFinance, 22 april 2015