Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer neerslagschade door klimaatverandering

vrijdag 24 april 2015

Op basis van eigen onderzoek voorspelt het Verbond van Verzekeraars dat de schadelast door stormen, hagel en (extreme) regen als gevolg van de klimaatverandering in de toekomst sterkt toeneemt. Verzekeraars gaan daarom oproepen tot het nemen van meer preventiemaatregelen door verzekerden en door lokale en regionale overheden.

In het onderzoek ontstaat een duidelijk beeld van de te verwachte schade als gevolg van klimaatverandering. In het gunstigste geval stijgt de schade door neerslag (nu jaarlijks 90 miljoen euro) met 5% in de periode tot 2085, in het meest ongunstige scenario met 139%. Hagel neemt jaarlijks 35 miljoen euro van de schade voor zijn rekening; gemiddeld vindt in ons land 5 keer per jaar een hagelbui plaats met hagelstenen groter dan 2 centimeter doorsnede.

Het Verbond gaat daarom zakelijke en particuliere klanten wijzen op het belang van preventie en gaat preventiemaatregelen stimuleren. Ook wil het Verbond met overheden, waterschappen en ingenieursbureaus het gesprek voeren om niet zomaar op maaiveldniveau te bouwen en bij ruimtelijke inrichting meer rekening te houden met grotere pieken in neerslag en kans op overstromingen.

Bron: AMweb.nl, 23 april 2015