Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Verbetering van premiepensioen uitgesteld

dinsdag 12 mei 2015

De geplande aanpassingen van premiepensioenregelingen zijn met zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2016. In het nieuwe voorstel wordt de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.

De huidige wetgeving vormt een hindernis tot een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers aan premieregelingen, omdat de hoogte van de pensioenuitkering sterk afhankelijk is van de rentestand op het moment van pensionering. Met het nieuwe voorstel kunnen deelnemers ook na hun pensioenleeftijd door blijven beleggen waardoor het pensioen hoger uit kan komen.

Een half jaar uitstel
In december liet Minister Asscher van Sociale Zaken nog weten de verbeterde wetgeving per 1 januari 2016 in te laten gaan. Volgens Staatssecretaris Klijnsma zijn er echter complexe juridische en uitvoeringstechnische vragen opgekomen waardoor er langer gewerkt moet worden aan het wetsvoorstel.

Pensioenuitkeringen en de lage rentestand
De rentestand in Nederland is momenteel historisch laag. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die de pensioenpremies die zij betaald hebben, aan willen wenden om van hun oude dag te gaan genieten. In deze tijd komen deze mensen van een koude kermis thuis.

Bron: AMweb.nl, 4 mei 2015