Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meeste autoschade door parkeren en manoeuvreren

maandag 18 mei 2015

Uit een internationaal onderzoek van verzekeraar Allianz blijkt dat fouten die gemaakt worden tijdens het parkeren en manoeuvreren goed zijn voor 40% van alle ongelukken waarbij autoschade ontstaat. In acht van de tien gevallen ontstaat een ongeluk terwijl een bestuurder de auto uit de parkeerplaats manoeuvreert.

Achteruit parkeren
Ruim 40% van alle aansprakelijkheidsclaims kwam voort uit schades door auto's die een stilstaande auto raakten tijdens onzorgvuldig achteruit parkeren. Verder toont het onderzoek aan dat een ongeluk, als gevolg van onzorgvuldig parkeren en manoeuvreren, in 4% van de gevallen resulteert in een letselclaim. Letselschade ontstaat vaak bij achteruitrijden.

Bestelwagens en SUV's
Bestelwagens en SUV's zijn relatief vaak betrokken bij parkeer- en manoeuvreerongelukken. Bestuurders daarvan zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% meer ongelukken dan bestuurders van kleinere auto's. De toename van het aantal ongelukken dat ontstaat tijdens parkeren en manoeuvreren wordt onder andere toegeschreven aan het formaat van voertuigen. Deze worden steeds groter en langer. Ook de continue verstedelijking veroorzaakt de toename van het aantal ongelukken. Steden zijn steeds dichter bevolkt waardoor verkeersdrukte en de kans op verkeersongelukken stijgt.

Parkeerhulpsystemen
Allianz trekt in het onderzoeksrapport de conclusie dat parkeerhulpsystemen nog te weinig bijdragen aan de vermindering van ongevallen en het verlagen van schadelasten. Omdat deze systemen nog vaak geen rekening houden met de zijkant van auto's, zien bestuurders gevaar over het hoofd. Bestuurders vertrouwen te veel op het parkeerhulpsysteem van hun auto waardoor zij niet adequaat reageren op onverwachte situaties.

Bron: Allianz, 7 mei 2015