Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

dinsdag 19 mei 2015

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.

Klachtenregeling
Arbodiensten en bedrijfsartsen moeten ook voor een onafhankelijke klachtenregeling zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Er komen sancties tegen werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts of een arbodienst, want het niet direct toegang hebben tot een bedrijfsarts vormt een risico voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg.

Basiscontract arbodienstverleners
Om meer garanties te bieden voor een goede beroepsuitoefening door bedrijfsartsen komt er een wettelijk vastgelegd basiscontract met vijf eisen aan dat contract tussen arbodienstverleners en werkgevers:

  • Mogelijkheid voor de bedrijfsarts om de werkplek te bezoeken.
  • Second opinion door een andere bedrijfsarts om het handelen transparant en toetsbaar te houden.
  • Overleg tussen de bedrijfsarts en de medezeggenschap.
  • Duidelijkheid in het contract over het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
  • Klachtbehandeling.

Bron: Rijksoverheid, 19 mei 2015