Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wet pensioencommunicatie aangenomen

donderdag 21 mei 2015

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. De wet zal op 1 juli in werking treden en moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer. Het moet duidelijk zijn welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook gaan fondsen en verzekeraars meer communiceren over onzekerheden.

De wet beoogt mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Verder bieden de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken. Met het aannemen van deze wet zijn een reeks belangrijke pensioenmaatregelen uit het regeerakkoord gerealiseerd.

Bron: Rijksoverheid, 20 mei 2015