Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Aanpassingen regels ziekteverzuim nodig?

dinsdag 26 mei 2015

Verschillende politieke partijen willen werkgevers tegemoet komen bij de verlaging van verzuimkosten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarom onderzoeken hoe kleine ondernemers ontlast kunnen worden bij de wettelijke plicht om ziek personeel twee jaar door te betalen.

Minister Asscher geeft aan dat het Nederlandse stelsel bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op zich goed functioneert. Sinds werkgevers in 2004 verantwoordelijk zijn geworden voor de doorbetaling bij ziekte en de re-integratie gedurende twee jaar zijn er volgens hem duizenden Nederlanders op jaarbasis minder de arbeidsongeschiktheidsregelingen ingestroomd. Hij wil kijken hoe hij kleine bedrijven te hulp kan schieten zonder dat de WIA weer volstroomt en premies flink oplopen, zoals het Centraal Planbureau voorspelt.

Werknemer zelf verantwoordelijk?
De VVD stelt dat werkgevers eerder personeel aan durven te nemen, als de werknemers zich zelf verzekeren voor ziekten en blessures die ze oplopen buiten werktijd. Werkgevers betalen nu nog bij verzuim als gevolg van bijvoorbeeld sportblessures en zijn verplicht tot twee jaar lang het loon door te betalen. Dit is overigens goed te verzekeren met de verzuimverzekering.

Nederland is volgens de VVD één van de weinige landen ter wereld waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen werkgerelateerd verzuim en verzuim waarvan de reden buiten het werk ligt, zoals bijvoorbeeld een sportblessure. En dat terwijl 70% van de ziekten een oorzaak heeft die buiten het werk ligt.

Kritiek op voorstel VVD
Minister Asscher en de PvdA hechten eraan dat de inkomenszekerheid van zieken behouden blijft. Mede daarom noemt hij het plan van coalitiepartner VVD niet redelijk om werkgevers alleen nog het loon te laten doorbetalen bij ziekten veroorzaakt door het werk. Ook D66 en het CDA hebben zich al uitgesproken tegen het plan van de VVD. Het is bijvoorbeeld moeilijk te bewijzen of iemand de griep heeft gekregen via zijn gezin thuis of van een collega. Ook kan een claimcultuur ontstaan, bijvoorbeeld met rechtszaken over of een burn-out is veroorzaakt door een scheiding of door werkdruk.

Collectief voor kleine werkgevers
Voorstellen van andere partijen om een deel van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers te collectiviseren gaan wel bestudeerd worden door de minister. De SP wil dat alle werkgevers individueel het eerste ziektejaar doorbetalen, maar bedrijven tot 250 werknemers kunnen zich dan voor het tweede jaar collectief verzekeren. GroenLinks wil dat werkgevers tot tien werknemers alleen het eerste halfjaar zelf doorbetalen en bedrijven tot 250 werknemers het eerste jaar. Daarna wordt het collectief.

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars heeft zelf voorstellen ontwikkeld die de werkgevers helpen bij de door hen ervaren knelpunten, zonder daarbij de succesvolle elementen uit het stelsel te ondergraven. Het huidige verzuimbeleid heeft het ziekteverzuim in Nederland bijna gehalveerd en gezorgd voor een spectaculaire afname van werknemers die de arbeidsongeschiktheidsregeling instromen. Volgens het Verbond kunnen werkgevers zich sowieso op maat verzekeren tegen het verzuimrisico.

Bron: FD, AMweb, VVPonline, 22 mei 2015