Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werknemers weten weinig over de WIA

donderdag 4 juni 2015

Delta Lloyd heeft een onderzoek uit laten voeren naar de kennis van werknemers over arbeidsongeschiktheid en de WIA. Veel werknemers blijken niet goed op de hoogte van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor hun inkomen.

Tweederde van de werknemers weet niet wat er wettelijk geregeld is na 2 jaar ziekte. Werkgevers informeren hun werknemers hier ook nauwelijks over. De meeste werknemers hebben het gevoel dat zaken rondom arbeidsongeschiktheid goed geregeld zijn, maar dat is lang niet altijd zo.

Aanvullende verzekering verantwoordelijkheid werkgevers
Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zij kunnen fors achteruit gaan in inkomen. De meeste werknemers vinden het de verantwoordelijkheid van de werkgever om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen, zeker als de arbeidsongeschiktheid met het werk samenhangt. Ze hebben het gevoel dat hun werkgever hen niet in de steek laat bij langdurige ziekte. Uit eerder onderzoek bleek echter dat veel werkgevers geen WIA-verzekeringen voor hun personeel afsluiten.

Arbeidsongeschiktheid onbekend terrein voor werknemers
Opvallend is dat een meerderheid van de werknemers aangeeft de verplichtingen van werknemers en werkgevers bij ziekteverzuim globaal of goed te kennen. Wanneer er echter naar kennis over ziekte langer dan 2 jaar gevraagd wordt, weten de meeste werknemers niet hoe het zit:

  • 33% weet dat een WIA-uitkering alleen mogelijk is bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid.
  • 45% verwacht een inkomen te ontvangen van 70% van het laatstverdiende loon; dit is zeker niet altijd het geval.
  • 66% weet niet of in de CAO afspraken zijn opgenomen over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte.
  • 62% weet niet of de werkgever iets geregeld heeft voor hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Bron: Delta Lloyd, 26 mei 2015