Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Basispakket zorgverzekering wordt vergroot

maandag 8 juni 2015

Net als in voorgaande jaren worden in 2016 geen behandelingen uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Wel laat minister Schippers van Volksgezondheid enkele nieuwe behandelingen toe.

Prenatale chirurgie bij open ruggetje
Het opereren van foetussen met een open ruggetje wordt onder voorwaarden te vergoeden. Deze behandeling is op dit moment alleen in Leuven mogelijk. Jaarlijks komen 1 á 2 vrouwen hiervoor in aanmerking. Zorgverzekeraars hebben op verzoek van de minister aangegeven in voorkomende gevallen de behandeling in België te zullen vergoeden.

Prenatale testen
In Nederland mag de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen worden verricht en vergoed na een positieve uitslag van een combinatietest. Er zijn echter vrouwen die in het buitenland, waar de NIPT wel mag worden verricht zonder voorafgaande combinatietest, op eigen kosten een NIPT laten uitvoeren. Indien sprake is van een positieve uitslag van deze test, komen zij op dit moment technisch gezien niet in aanmerking voor vergoeding van de vervolgtesten. Dit knelpunt voor deze vrouwen wordt met ingang van 1 januari 2016 weggenomen.

Voorwaardelijke toelating
Op 1 juli 2015 worden er één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegelaten tot het pakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Het gaat om:

  • Belimumab (Benlysta). Dit is een geneesmiddel voor SLE, een ongeneeslijke auto-immuunziekte. Het is bedoeld voor patiënten met een hoge mate van ziekteactiviteit en die niet reageerden op de standaardbehandeling.
  • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Dit is een nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. Op dit moment kunnen deze patiënten alleen met dure geneesmiddelen worden behandeld die niet voor alle patiënten effectief zijn en/of veel bijwerkingen met zich mee kunnen brengen.

Open systeem
Door het open systeem van het basispakket stromen daarnaast elk jaar veel nieuwe behandelingen en medicijnen automatisch het pakket in. Behandelingen die voldoen aan 'de stand van wetenschap en praktijk' worden namelijk automatisch vergoed door de zorgverzekeraars.

Bron: Rijksoverheid, 8 juni 2015