Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Korte uitleg over de montageverzekering

woensdag 10 juni 2015

Voor bouw- en installatiebedrijven is een montageverzekering eigenlijk onmisbaar. Tijdens de bouw kan er immers door uw eigen handelen of buiten uw schuld om, schade ontstaan aan het werk zelf. Storm en instorting zijn van die risico’s. Brand, diefstal en vandalisme eveneens.

Belangrijkste bouw- en installatierisico’s verzekerd

Met een montageverzekering zijn in één keer de bouwmaterialen én de bestaande eigendommen van de opdrachtgever verzekerd. Ook kunt u bijvoorbeeld uw hulpmateriaal, persoonlijke eigendommen en het transport van bouwcomponenten meeverzekeren.

Bron: KOSTER verzekeringen, 10 juni 2015