Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioenuitkering valt tegen

dinsdag 30 juni 2015

Uit een onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders blijkt dat 40% van de gepensioneerden soberder leeft nadat men met pensioen is. Sommige gepensioneerden nemen een bijbaan om het pensioen aan te vullen.

Minder dan verwacht

Verder blijkt dat de helft van de gepensioneerden nu minder ontvangt dan ze verwacht hadden. Een op de drie ontvangt te weinig om de levensstandaard van voor het pensioen voort te zetten. Als de gepensioneerden achteraf iets anders hadden mogen doen, dan hadden ze vooral meer gespaard.

Weinig aandacht voor pensioenopbouw

Ondanks de zorg over het pensioen blijkt dat 81% van de Nederlanders zich niet (30%) of nauwelijks (51%) verdiept in het pensioen. Met name 18 tot 35-jarigen verdiepen zich in mindere mate in het pensioen. Slechts 18% van de Nederlanders heeft zijn pensioenzaken goed uitgezocht.

Bron: AMweb.nl, 25 juni 2015