Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Aankoop van pensioen: niet iedereen kan kiezen voor de beste deal

vrijdag 14 oktober 2016

Aankoop van pensioen: niet iedereen kan kiezen voor de beste deal

Bouwt een werknemer door deel te nemen aan de pensioenregeling een gegarandeerd of beleggingskapitaal op? Dan mag hij op zijn pensioendatum daarmee "shoppen" voor de hoogste direct ingaande pensioenuitkering. De werknemer kan met het kapitaal pensioen aankopen bij een pensioenuitvoerder naar keuze. Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de werknemer.

Alleen shoppen op de pensioendatum

Dit recht bestaat echter uitsluitend op de pensioendatum. De pensioendatum is de in de pensioenregeling opgenomen datum waarop het pensioen tot uitkering zal komen. In de huidige regeling is dit 67 jaar.

De AOW-leeftijd is niet gelijk aan de pensioendatum

De ingangsdatum van de AOW is echter niet gelijk aan de pensioendatum van 67 jaar. Momenteel gaat de AOW in bij een leeftijd 65 jaar en 6 maanden. De komende jaren zal deze leeftijd langzaam worden verhoogd richting 67 jaar.

Zijn de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd straks wel gelijk?

Nee, de verwachting is dat de pensioenleeftijd de komende jaren altijd hoger is dan de AOW-leeftijd. Hoe komt dat? De pensioenleeftijd in de fiscale wetgeving is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Neemt die toe, dan zal de pensioenleeftijd worden verhoogd. Dus voordat de AOW-leeftijd op 67 is aangekomen, is mogelijk de pensioenleeftijd alweer verhoogd naar 68 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd ook worden verhoogd, maar dit gebeurt later en in een ander tempo.

Mensen gaan eerder met pensioen dan de pensioenleeftijd in de pensioenregeling

De arbeidsovereenkomst eindigt in de meeste gevallen op de AOW-leeftijd. En op die datum gaan veel werknemers ook met pensioen. Dat betekent dat zij hun pensioen vervroegd laten ingaan. Zij gaan niet op de pensioendatum, maar op de AOW-ingangsdatum met pensioen.

Mogen werknemers wel shoppen als ze voor de pensioendatum met pensioen gaan?

Het shoprecht uit de Pensioenwet bestaat uitsluitend op de pensioendatum. Het shoprecht is er derhalve niet op de AOW-ingangsdatum. Het is dan aan pensioenuitvoerders om wel of niet de mogelijkheid te bieden om te shoppen. In de praktijk wordt hier wisselend mee omgegaan. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die hier niet moeilijk over doen en de shopmogelijkheid ook op de AOW-leeftijd aanbieden. Maar dat is op basis van hun eigen bereidheid en geen wettelijk recht. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die het wettelijk shoprecht heel strikt uitleggen en op de AOW-datum geen shopmogelijkheid aanbieden! Dat lijkt mij niet de bedoeling.

Het is tijd om de Pensioenwet aan te passen

Gelet op deze ontwikkeling is het tijd om de Pensioenwet aan te passen. Iedere werknemer die de mogelijkheid heeft om het pensioen eerder of later in te laten gaan, moet op díe datum ook de mogelijkheid hebben om de beste deal te krijgen.