Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Cyberrisico's nog steeds onderschat

donderdag 13 oktober 2016

Lloyd's publiceerde in september 2016 een onderzoek over cyberrisico's voor het bedrijfsleven. Bijna ieder Nederlandse bedrijf (94%) heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met een datalek. Desondanks geeft de meerderheid (52%) aan weinig tot geen verstand te hebben van de nieuwe wetgeving op dit gebied, waaronder de meldplicht datalekken.

Wie is er verantwoordelijk binnen uw bedrijf?

De verantwoordelijkheid voor de aanpak van cybersecurity en het beleid daarvoor verschuift steeds meer richting de directie. Dat toont aan dat het belang steeds meer onderkend wordt. Toch worden de risico's nog onderschat. Een derde van de ondervraagde bedrijven geeft aan niet bezorgd te zijn over datalekken, en slechts 14% denkt als gevolg klanten te verliezen.

Meldplicht datalekken

In Nederland geldt een meldplicht voor datalekken. Wanneer bedrijven een datalek niet op tijd melden, kan de boete oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet per overtreding. Hoewel bijna alle bedrijven (97%) op de hoogte zijn van deze meldplicht, geeft iets meer dan de helft aan weinig tot geen kennis te hebben over de implicaties en risico's.

Verzekeringsoplossing nog onbekend

Weinig bedrijven (35%) zijn op de hoogte van mogelijkheden tot het afdekken van risico's met een verzekering. Een Cyber en Data Risks verzekering biedt niet alleen financiële dekking, maar ook advies over operationele risico's en reputatieschade. Zie ook www.vmd.nl/cybercrime.