Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Minder wanbetalers zorgpremie

woensdag 12 oktober 2016

Aan het einde van 2014 waren er in 325.000 mensen aangeduid als wanbetaler voor de zorgpremie. In augustus 2016 waren dat er nog 290.000. De daling is een direct effect van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. Verzekeraars hebben de nieuwe wet intensief gebruikt om regelingen te treffen met wanbetalers.

Wat gebeurt er wanneer iemand zijn premie niet betaalt?

Een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan zes maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Dit instituut is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. Het gaat daarbij om de zogenaamde bestuursrechtelijke premie. Deze premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen, om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij mensen die hun zorgpremie wel betalen.

Waarom is de bestuursrechtelijke boete verlaagd?

Daarnaast worden mensen ontmoedigd om hun betalingsachterstand op te laten lopen. Aan de ene kant moet deze premie niet zo hoog zijn dat de schulden van de wanbetaler alleen maar groter worden. Aan de andere kant ook niet te laag, zodat mensen worden aangemoedigd zo snel mogelijk terug te keren naar de normale zorgverzekering. Sinds 1 juli 2016 is de premie voor wanbetalers verlaagd van € 159 naar € 128. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Wilco Rasink

Wilco Rasink

adviseur & teamleider

0172 820 029

Snelheid en kwaliteit. Dat is de kracht van volmacht!
Alle specialisten