Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Zorgpremies stijgen meer dan voorspeld op Prinsjesdag

dinsdag 27 september 2016

Zorgverzekeraar DSW maakte op 27 september als eerste de zorgpremie voor 2017 bekend. DSW is een kleine verzekeraar, toch heeft de bekendmaking een grote impact. De grote zorgverzekeraars volgen namelijk vrijwel altijd de trend die DSW zet.

De premiestijging bij DSW

Voor DSW-verzekerden stijgt de zorgpremie volgend jaar met 9,25 euro per maand. Dat is meer dan de stijging met 3,50 euro die het ministerie van VWS voorspelde in de Miljoenennota. De zorguitgaven stijgen volgens DSW door een sterk toenemend gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen. Verder leidt de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet ook tot een premiestijging. Daarnaast brengen de uitbreiding van het basispakket en de loon- en prijsstijging extra kosten met zich mee.

Wat doen de andere verzekeraars?

Verwacht wordt dus dat ook de andere verzekeraars met een grotere stijging komen dan € 3,50 per maand. We weten dit uiterlijk 19 november. Dan is ook bekend hoe groot de verschillen tussen de natura- en restitutiepolissen zijn en welke aanvullende pakketten de zorgverzekeraars aanbieden.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Karin Verzuu

Karin Verzuu

uw particuliere adviseur

0172 611 116

Ik zorg er graag voor dat u tevreden bent en blijft over uw verzekeringen bij ons op kantoor.
Alle specialisten