Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Juridische gevolgen verlengen schoolvakantie

dinsdag 27 september 2016

Om de drukte tijdens schoolvakanties te spreiden heeft de overheid ons land ingedeeld in drie vakantieregio’s voor het basis- en middelbaar onderwijs: regio Noord, Zuid en Midden. Voor gezinnen die dicht bij de grenzen van de regio wonen, levert dat soms grote planningsproblemen op. Sommige ouders kiezen er dan voor om kinderen eerder van school te halen om toch als gezin een weekje samen te zijn. Rechtsbijstandverzekeraar Arag legt op zijn website uit dat dit grote gevolgen kan hebben.

De leerplichtwet is duidelijk

De Leerplichtwet verbiedt dat ouders hun kinderen eerder van school halen (of later terug laten gaan). Alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar hebben leerplicht: ze moeten elke dag naar school. Als ouders hun kind willen thuishouden, hebben ze schriftelijke toestemming van de schooldirecteur nodig.

Vrijstelling alleen in uitzonderlijke situaties

Alleen in bijzondere gevallen krijgen kinderen een vrijstelling van de leerplicht om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dan kan bijvoorbeeld als een van de ouders door het werk alleen maar buiten de schoolvakanties met het gezin op vakantie kan. Het schoolhoofd mag voor zo’n extra vakantie voor maximaal 10 dagen afwezigheid toestemming geven.

Kans op een boete bij luxeverzuim

Het thuishouden van kinderen voor een vakantie wordt ‘luxeverzuim’ genoemd. De leerplichtambtenaar kan daarvoor een proces-verbaal opmaken. Dat gaat dan naar de officier van justitie. Meestal krijgen de ouders een transactievoorstel van 100 euro per kind per dag. Als de ouders die boete niet betalen, worden ze gedagvaard en moeten ze voor de rechter verschijnen. Hebben de ouders de kinderen al eerder thuisgehouden, dan krijgen ze geen transactievoorstel en moeten ze meteen voor de rechter verschijnen. De boetes zijn in dat geval ook hoger en de rechter kan zelfs een gevangenisstraf opleggen. Ook het kind kan voor de rechter gedaagd worden als het ouder dan 12 jaar is.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marianne Hilberink

Marianne Hilberink

uw particuliere adviseur

0172 611 116

Contact met mensen is wat mijn werk zo leuk maakt.
Alle specialisten