Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Houdt u rekening met waterschade?

woensdag 14 september 2016

We onderschatten in Nederland de kans op waterschade. Daarom doen we er ook te weinig aan om dit te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek dat ASR heeft uit laten voeren.

Waterschade komt het vaakst voor

Van de ruim 1.000 ondervraagden gaf bijna een kwart aan wel eens te maken hebben gehad met waterschade. Dat was meer dan stormschade (20%), inbraak, diefstal (17%) en andere soorten schade. Deze percentages komen niet overeen met wat verwacht wordt. Nederlanders denken dat inbraak of diefstal de meest voorkomende schade is (51%). Ruitschade (12%) komt daarna en waterschade staat met 11% op de derde plaats.

Wat doen we aan preventie?

Nederlanders nemen vooral maatregelen tegen schade door inbraak of diefstal (66%) en tegen brand (41%). Slechts een vijfde deel van de ondervraagden geeft aan maatregelen te nemen tegen waterschade. Wat zijn de meest genomen maatregelen tegen waterscade?

 1. De waterstop bij de wasmachine (68%)
 2. De dakgoot schoonmaken (57%)
 3. Het ontkalken van de wasmachine of de vaatwasser (53%)

Waterschade? Voorkom erger met deze checklist

Op de website waterschade.eu staat een checklist die u helpt om de gevolgen van waterschade te beperken. Welke stappen doorloopt de checklist?

 • Schakel alle bronnen van gevaar uit
 • Sluit watertoevoer af
 • Breng huisraad in veiligheid
 • Leg alles vast en maak foto’s
 • Spoor de lekkage op  
 • Haal het water weg

Natuurlijk vergeet u ook niet de schade te melden bij uw verzekeringsadviseur.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Inge Hartmans

Inge Hartmans

schadebehandelaar & teamleider

0172 245 964

Wij zorgen er dan voor dat de schade soepel en vlot wordt afgewikkeld. Daarom heeft u voor VMD Koster gekozen. Wij zijn er voor u!
Alle specialisten